Επικοινωνία

OKTABIT A.E.
Επίσημος αντιπρόσωπος ANDA SEAT στην Ελλάδα. 

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση:

211 8888 000

andaseat@oktabit.gr

Γούναρη 26, 
Αγία Παρασκευή
15343, Ελλάδα